TẠI SAO PHẢI KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

Hiện nay với chủ trương, hải quan đơn giản hóa thủ tục, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thông quan nhanh giải phóng hàng sớm cho doanh nghiệp

Tham  khảo: Doanh nghiệp sản xuất

Tuy nhiên, nghành hải quan siết lại ở khâu hậu kiểm. Khi hàng về cảng, doanh nghiệp có thể được giải quyết làm thủ tục nhanh chóng, chỉ cần dựa trên bộ chứng từ chụp, gồm: Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Vận đơn hãng tàu (B/L), Chứng nhận xuất xứ bản gốc (C/O, nếu có)…Trong quá trình làm thủ tục, cơ quan hải quan có thể có nghi ngờ một vài nội dung nào đó trên tờ khai, nhưng chưa đủ cơ sở để bác bỏ về trị giá khai báo. Và cũng có nhiều trường hợp, phải đến sau khi thông quan, phòng nghiệp vụ của cơ quan hải quan mới có thời gian để kiểm tra lại kỹ bộ hồ sơ, phát hiện ra có những điểm nghi ngờ và cần làm rõ. Chủ yếu là vấn đề giá trị hàng khai báo trên tờ khai hải quan.

Trong những trường nêu trên, cơ quan hải quan ra quyết định kiểm tra lại bộ hồ sơ sau khi hàng đã thông quan.

Như vậy, kiểm tra sau thông quan là để đảm bảo số liệu trên tờ khai là hợp lý, hợp lệ, và người khai hải quan không khai sai để trốn thuế. Trong quá trình kiểm tra sau thông quan nếu cơ quan hải quan phát hiện thấy sai phạm, thì người khai hải quan sẽ xử phạt theo luật hiện hành và truy thu thuế nếu trước đây chủ hàng nộp thiếu.

Nội dung điều 141 thông tư 38/2014/TT-BTC về việc thu thập thông tin và xác minh phục vụ kiểm tra sau thông quan như sau:

Xem thêm: Văn bản pháp luật cập nhật

Điều 141:Thu thập thông tin và xác minh phục vụ kiểm tra sau thông quan

  1. Thu thập thông tin

Cơ quan hải quan có quyền yêu cầu người khai hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Điều 95, 96 Luật Hải quan và Điều 107, 108 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

  1. Xác minh phục vụ kiểm tra sau thông quan
  2. a) Trong trường hợp cần thiết, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan được xác minh tại các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan về các vấn đề nghi vấn, bất hợp lý hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hồ sơ hải quan đang được kiểm tra.
  3. b) Trong thời gian thực hiện quyết định kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, trường hợp cần xác minh gấp, Trưởng đoàn kiểm tra sau thông quan được thực hiện việc xác minh theo quy định tại điểm a, khoản này.
  4. c) Việc xác minh thực hiện bằng hình thức gửi văn bản yêu cầu và đề nghị trả lời bằng văn bản hoặc cử người làm việc trực tiếp với đối tượng xác minh theo giấy giới thiệu của người yêu cầu xác minh. Kết quả xác minh được ghi nhận bằng văn bản hoặc biên bản làm việc.
  5. Xem thêm thủ túc hải quản tại : Kế toán hồng trang