hệ thống cung cấp NƯỚC CHỮA CHÁY phía bên trong NHÀ and công trình

 
Sơ đồ cấu tạo and nguyên tắc thao tác làm việc của khối hệ thống cung ứng nước chữa cháy phía bên trong nhà and công trình xây dựng

==>> Tham khảo :      thiết bị báo cháy
Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc thao tác làm việc chung

 

 


Sơ đồ khối hệ thống cung cấp nước chữa cháy

Khái niệm: hệ thống đường ống dùng để truyền nước dưới áp lực từ nguồn cấp nước bên phía ngoài đến những thiết bị tiêu thụ nước, gọi là hệ thống cung cấp nước phía bên trong nhà.

Theo ý nghĩa sâu sắc sử dụng, khối hệ thống cung cấp nước bên trong nhà được chia làm các loại sau:

Đường ống nước dùng làm truyền tới những dòng thiết bị lau chùi & dụng cụ hoạt động trong nhà, gọi là đường ống nước sinh hoạt.

Đường ống nước dùng làm truyền tới các thiết bị kỹ thuật gọi là đường ống nước sản suất.

Đường ống cấp nước, đảm bảo an toàn sự hoạt động vui chơi của những họng nước chữa cháy phía bên trong nhà, gọi là đường ống nước chữa cháy. Trong một số trong những tình huống, đường ống cấp nước chữa cháy hỗ trợ nước cho khối hệ thống chữa cháy cố định bằng nước.

==>> Tham khảo :    Báo cháy Hochiki

khối hệ thống hỗ trợ nước phía bên trong nhà có một số trong những đặc điểm:

hệ thống hỗ trợ nước hoạt động chỉ được thiết kế với riêng khi tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy không nhu cầu lắp đặt khối hệ thống hỗ trợ nước chữa cháy trong loại công trình đó, hoặc khi lắp đặt kết hợp với những khối hệ thống hỗ trợ nước khác không mang tới hiệu quả kinh tế tài chính.

khối hệ thống hỗ trợ nước chữa cháy hiếm hoi đc lắp đặt ở các nhà cao tầng, rạp hát, shop, trung tâm Thương Mại, những cơ sở có chế tạo, bảo quản chất gây cháy nổ…Việc chọn hệ thống đường ống này hay đường ống khác, dựa vào vào: số tầng, ý nghĩa sử dụng của công trình, yêu cầu nước hoạt động và sinh hoạt, nước chữa cháy, quy trình technology chế tạo và giá trị tài chính của công trình.

thông thường trong số tòa nhà, khối hệ thống cung cấp nước hoạt động và sinh hoạt & nước chữa cháy đc lắp đặt kết hợp. so với cơ sở chế tạo thường phối hợp giữa nước sản xuất với chữa cháy. trong các cơ sở chế tạo, lượng nước cho sinh hoạt hoặc lượng nước cho chế tạo không lớn thì thi công đường ống kết hợp hoạt động – chữa cháy – sản xuất.

Sơ đồ nguyên lý and bố trí chung của khối hệ thống hỗ trợ nước bên trong nhà bao gồm các thiết bị: đường ống chính có nghĩa vụ dẫn nước từ đồng hồ và điểm phân bổ đến các đường ống nhánh. đồng hồ đeo tay đo nước and các thiết bị đi kèm dùng để đo lượng nước sử dụng, ống dẫn vào nhà: được tính từ chỗ nối đường ống cấp nước ngoài nhà tới chỗ dẫn vào của hệ thống cấp nước bên trong nằm ở mặt ngoài tường nhà (thông thường tới đồng hồ đo nước). tính năng của ống dẫn vào nhà để dẫn nước từ khối hệ thống bên ngoài vào khối hệ thống phía bên trong. Đường ống cấp nước chữa cháy – là các đường ống nhánh cấp nước tới các họng nước chữa cháy. Họng nước chữa cháy- thiết bị dùng để lấy nước chữa cháy. các thiết bị sử dụng nước cho sinh hoạt & đường ống cấp nước sinh hoạt Giao hàng cho yêu cầu ăn uống, tắm giặt, vệ sinh… Họng chờ dùng để làm cấp nước chữa cháy từ phía bên ngoài nhà bằng ôtô, máy bơm chữa cháy khi cần thiết.

hệ thống cung cấp nước chữa cháy phía bên trong nhà thường đc sắp xếp riêng lẻ với những hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, chế tạo. Sơ đồ hệ thống này được thể hiện trong.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng